review Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1 103

  • Paperback
  • 128
  • Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1
  • Vanessa (PHR)
  • Filipino; Pilipino
  • 27 March 2018
  • 9789710226986

Vanessa (PHR) ✓ 3 free download

review Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1 103 Kaya nahataw niya ito sa ulo at natutukan ng patalimSinesante kaagad siya nito subalit nakiusap siyang bigyan siya nito ng isa pang pagkakataon Napahinuhod naman niya ito Subalit bakit sa pagdaan ng mga araw ay tila ibig nitong mapabilang siya sa listahan ng mga babae ni. nice story

characters Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1

review Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1 103 Aya naman siya nang agad siyang matanggap sa isang hotel bilang chambermaid Doon ay nakilala niya si Zeph ang big boss niya mayaman guwapo arogante batas ang bawat salitaHindi maganda ang naging unang pagkikita nila Hindi sinasadyang napagkamalan niyang masamang tao ito.

characters ☆ eBook or Kindle ePUB ✓ Vanessa (PHR)

review Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin #1 103 She was the only woman who had ever made him feel that way And that thought that she was probably the only woman who could make him feel a bit alarmed also warmed his soul Dahil kailangang iwasan ni Flor ang isang makulit na DOM ay napilitan siyang lumuwas sa Maynila Mas. This is excitingAnd fun